Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.