De gemeente Overbetuwe wil de huidige fietsroutes tussen de kernen optimaliseren. De gemeente telt 12 kernen, en daarmee een groot aantal fietsrelaties en –routes. Deze zijn verschillend ingericht. Dit is op zich ook logisch omdat het gebruik ook verschillend is van zowel het auto- als fietsverkeer op diverse routes. De ene keer is de combinatie wel mogelijk en de andere keer is scheiding en aparte infrastructuur wenselijk.

 

Om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van fietsers op het Overbetuwse wegennet gebruikt de gemeente dit digitale prikbord, fietsmeldpunt.nl. Hier kunnen inwoners en fietsers in Overbetuwe de knelpunten die zij ervaren of tegenkomen melden.

De meldingen worden opgenomen in de inventarisatie van het fietsnetwerk. De gemeente laat de inventarisatie meewegen om te bepalen welke knelpunten aangepakt kunnen worden. De ervaringen en ideeën van bewoners zijn een nuttige en welkome aanvulling op andere gegevens die de gemeente gebruikt, zoals de ongevallencijfers. 

De meldingen die tot 30 september 2016 worden gedaan worden meegenomen in de studie opgenomen. Het blijft ook na 30 september mogelijk om meldingen via fietsmeldpunt door te geven. Deze maken dan echter geen deel meer uit van de inventarisatie.

Voor meer informatie over het vervolgproces kunt u vinden op de website www.overbetuwe.nl