De gemeente Culemborg gaat een beleidsnota ‘Lokale aanpak fietsveiligheid opstellen’. Doel is het verbeteren van de veiligheid voor fietsers op de wegen in Culemborg. 

Om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van fietsers en voetgangers op het Culemborgse wegennet gebruikt de gemeente Culemborg dit digitale prikbord,  fietsmeldpunt.nl, de webtool het CROW Fietsberaad. Hier kunnen inwoners en fietsers in Culemborg de knelpunten die zij ervaren of tegenkomen melden. 

De meldingen worden opgenomen in de inventarisatie fietsknelpunten. Deze inventarisatie maakt deel uit van de nota ‘Lokale aanpak fietsveiligheid’. Het college van B&W van de gemeente Culemborg laat de inventarisatie meewegen om te bepalen welke knelpunten aangepakt kunnen worden. De ervaringen en ideeën van bewoners zijn een nuttige en welkome aanvulling op andere gegevens die de gemeente gebruikt, zoals de ongevallenrapportage van de politie en de input vanuit het overleg met de Fietsersbond. 

De meldingen die tot 30 september 2015 worden gedaan worden opgenomen in de inventarisatie voor de nota Lokale aanpak fietsveiligheid. Het blijft ook na 30 september mogelijk om meldingen via fietsmeldpunt door te geven. Deze maken dan echter geen deel meer uit van de inventarisatie.

Het opstellen van het beleid past in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu van 2012, die is opgesteld vanwege de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer. De focus van de Beleidsimpuls ligt op (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag.